Nye spelereglar – grønt fokus – kven får grønt lys?


Onsdag 10. og torsdag 11. november 2021, lunsj til lunsj konferanse på
Quality Hotel Vøringfoss , Eidfjord kommune

Det som skal bli varig må endrast. Derfor set Hardangerkonferansen 2021 fokus på nye spelereglar.

Tema for konferansen

Endringar kjem - kva krav stiller det til oss?

Framtidas reiseliv

Rett og tilstrekkeleg kompetanse til næringslivet i Hardanger - klarer vi å skaffa det

Ny teknologi og ny økonomi – trussel eller mulighet for Hardanger

Samarbeid gjev styrke!

Samarbeidspartane våre er:
Sparebanken Vest, BKK, Vestland fylkeskommune, Visit Hardangerfjord, Hordaland Bondelag, Eidfjord kommune, Næringshagen i Ullensvang, Næringshagen i Hardanger, Sparebankstiftinga Hardanger og Hardangerrådet iks


Målet med hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som ønskjer positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterke.

Registrering

Overnatting bestilles direkte hos hotellet
Påmeldingsfrist: 03.nov 2021

Vennligst velg et gyldig skjema
Quality Hotel Vøringsfoss

Overnatting

Overnatting bestillast direkte til hotellet
booking.voringfoss@choice.no
Overnatting i enkeltrom kr. 1.295,-