Set av onsdag 8. og torsdag 9. november 2023,
lunsj til lunsj konferanse på
Brakanes Hotel i Ulvik

Korleis vi kan gjera det grøne skiftet til ein ressurs for regionen og korleis vi kan nytta omstillingsevne og klimatilpassing til å skapa vekst og berekraftig utvikling i Hardanger.

Tema for konferansen

Kan Hardanger verta grønare?

No er det alvor!

Klimatilpassing i havbruksnæringane!

Kva vert klimautfordringane for reiselivet?

Løysingane finst berre gjennom samarbeid!

Utdeling av Nyskaparprisen 2023

-Sparebankstiftinga Hardanger

Samarbeid gjev styrke!

Samarbeidspartane våre er:
Sparebankstiftinga Hardanger
Sparebanken Vest
Vestland fylkeskommune
Vestland Bondelag
Næringshagen i Ullensvang
Hardanger og Voss Næringshage
Visit Hardangerfjord
Ulvik herad
Hardangerrådet iks


Målet med hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som ønskjer positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterke.

Registrering kommer..

Hardangerkonferansen 2023

Overnatting

Brakanes Hotel Ulvik
Promenaden 3
5730 Ulvik

Bruk kode HARDANGER23 ved booking.

Om du vil ha overnatting dagen før/etter konferansen kan det legges til ein kommentar i feltet før kortinformasjon.

Sjå bilete frå Hardangerkonferansen 2022