Styring og bruk av eigne ressursar?

9-10 November


Sett av onsdag og torsdag 9-10 November


Lunsj til lunsj konferanse på Thon Hotel Sandven , Norheimsund

Tema for konferansen

Attraktivitet / rekruttering / bustad / kompetanse

Såkornfond / kapitaltilgang

Arrangementsturisme

Kraft / kraftsituasjonen / grøne energiløysingar

Samarbeid gjev styrke!

Samarbeidspartane våre er:
Sparebanken Vest, Eviny, Vestland fylkeskommune, Visit Hardangerfjord, Hordaland Bondelag, Kvam herad, Næringshagen i Ullensvang, Næringshagen i Hardanger, Sparebankstiftinga Hardanger og Hardangerrådet iks

Påmeldingsfrist: 26.Oktober

Rabatt på overnatting i forbindelse med konferansen gjeld kun for bestilling t.o.m 26.Oktober


Målet med hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som ønskjer positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterke.

Thon Hotel Sandven

Overnatting

Overnatting bestillast direkte til hotellet:
sandven@olavthon.no
T: +47 56552088
Overnatting i enkeltrom kr. 1.295,-
Tilbudet gjelder til ons. 26 okt. (bruk knapp)

Hardangerkonferansen 2022

Eit samarbeid mellom:

Trekning av gratis fjordsafari!

Alle konferansedeltakarar som er
påmeldt innen 26.oktober er med i trekninga
(12 plassar)

Årets konferanse har middag med lokale råvarer

Meld deg på innan 26.Oktober for rabatt på overnatting!