Styring og bruk av eigne ressursar?

9-10 November


Sett av onsdag og torsdag 9-10 November


Lunsj til lunsj konferanse på Thon Hotel Sandven , Norheimsund

Tema for konferansen

Attraktivitet / rekruttering / bustad / kompetanse

Såkornfond / kapitaltilgang

Arrangementsturisme

Kraft / kraftsituasjonen / grøne energiløysingar

Samarbeid gjev styrke!

Samarbeidspartane våre er:
Sparebanken Vest, Eviny, Vestland fylkeskommune, Visit Hardangerfjord, Hordaland Bondelag, Kvam herad, Næringshagen i Ullensvang, Næringshagen i Hardanger, Sparebankstiftinga Hardanger og Hardangerrådet iks

Foreløpig program

TidInnhald
11.00Registrering
11.30Lunsj
12.45

Kulturelt innslag

Velkomen til Kvam herad v/ordførar Torgeir Næss. Opning av konferansen v/ rådsordførar Roald Aga Haug  

DELTEMA 1

Attraktivitet / rekruttering / bustad / kompetanse

13.00 – 13.20

Kultur som attraktivitetsbyggjar
Erik Lillebråten, direktør Norsk Kulturarv

13.20 – 13.40

Bustadframskaffing i distrikta
Anne Maria Langeland, Husbanken, direktør lån og tilskot Nordland, Vestland og Rogaland

13.40 – 14.00Pause
DELTEMA 2

Såkornfond / kapitaltilgang

14.00 – 14.20

Såkornfondet First:Seed
Endre Krogsrud, Investment Manager, Skagerak Capital

14.20 – 14.40

Tittel kommer
Stig Sevaldsen, Norne

14.40 – 15.00

Debatt - panel og sal

15.00 - 15.30Pause
REISELIVSDEL

Arrangementsturisme

15.30 – 15.50

Arrangementsturisme
Birgitte Nestrande, NCB/IN

15.50 - 16.10

This is Harding ! Oppdatert profil for reiselivet i Hardanger
Andreas Skogseth, Visit Hardangerfjord, Cure

16.10 – 16.40

Pause

16.40 – 17.00

Ein felles reiselivsstrategi for Hardanger
Torill Olsson, Mimir

17.00 - 17.20

Debatt- panel og sal

17.20 - 17.30

Oppsummering og refleksjon
v/ rådsordførar Roald Aga Haug

18.30 - 19.30

Apertif
Kulturelt innslag

19.30 - Middag med lokale råvarer.
TidInnhald
DELTEMA 3

Kraft / kraftsituasjonen / grøne energiløysingar

09.00 – 09.10

God morgon - Kulturelt innslag

09.10 – 09.30

Kva sit kraftkommunane igjen med ?
Karstein Totland, ordførar Masfjorden kommune og landsstyremedlem i LVK

09.30 – 09.50

Tittel kommer..
Stein Lier-Hansen, administrerane direktør Norsk Industri

09.50 – 10.00 Pause
10.00 – 10.20

Kraft, omstilling, klima !
Linda Monsen Merkesdal, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

10.20 – 10.40

Korleis skapa veskt gjennom grøne industrihubar?
Maria B Helsengreen, Partner og leiar for EY’s rådgjevingskontor i Bergen

10.40 – 11.10

Pause og  utsjekk

11.10 – 11.30

Tittel kommer..
Natalia Golis, fylkesvaraordførar Vestland fylkeskommune

 

11.30 – 11.50

Tittel kommer..
Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen, Olje- og energidepartementet

 

11.50 – 12.00

Reiselivets utfordringar med dagens strømpris
v/ t.d. Røldal skisenter

 

12.00 – 12.30

Debatt - panel og sal

 

12.30 – 12.50

Utdeling av Nyskaparprisen 2022 – Sparebankstiftinga Hardanger
Kjetil Widding, dagleg leiar

 

12.50 – 13.00

Avslutning
v/ rådsordførar Torgeir Næss

13.00Lunsj - og vel heim


Målet med hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som ønskjer positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterke.

Registrering

Hardangerkonferansen 2022
Matallergi
Ønsker du å stå oppført i deltakarlisten?
Thon Hotel Sandven

Overnatting

Overnatting bestillast direkte til hotellet:
sandven@olavthon.no
T: +47 56552088
Overnatting i enkeltrom kr. 1.295,-
Tilbudet gjelder til ons. 26 okt. (bruk knapp)