Set av onsdag 10. og torsdag 11. november 2021, lunsj til lunsj konferanse på
Quality Hotel Vøringfoss , Eidfjord kommune

Det som skal bli varig må endrast. Derfor set Hardangerkonferansen 2021 fokus på nye spelereglar.

Tema for konferansen

Føresetnader for utvikling?

Regional samhandling - undervurdert kraft?

Ny teknologi og ny økonomi – trussel eller moglegheit

Reiseliv - Strategiar for vekst etter koronapandemien

Desse og mange andre sentrale spørsmål får du svar på under Hardangerkonferansen 2021

Samarbeid gjev styrke!

Samarbeidspartane våre er:
Sparebanken Vest, BKK, Vestland fylkeskommune, Visit Hardangerfjord, Hordaland Bondelag, Eidfjord kommune, Næringshagen i Ullensvang, Næringshagen i Hardanger, Sparebankstiftinga Hardanger og Hardangerrådet iks


Målet med hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som ønskjer positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterke.