PROGRAM
MØTELEIAR: Finn Tokvam
Teknisk hjelp: Kinsarvik Ungdomsskule

DAG 1
ONSDAG 13.NOVEMBER

Tid
11:00 Registrering
11:30 Lunsj
12:30 Kulturelt innslag
Velkomen til Ullensvang herad v/ ordførar Solfrid Borge
Deltema 1:
Korleis kan digitalisering gje auka verdiskaping?
12.45 – 13.30 Digitalisering i offentleg sektor – levande lokalsamfunn
Kjetil Århus og Andreas Sigvaldsen, Ullensvang Kommune
13.30 – 13.45 Digitalisering i privat sektor
Sigbjørn Brusletto, Hardanger Fjordfrukt
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.45 Korleis få til nyskaping i praksis?
Erik Lerdahl, Norges einaste professor i kreativitet
15.00 – 15.30 Framtidas lokalsamfunn – Godt døme på korleis ein har snudd ein negativ trend. 

Aurland kommune  v/ tidlegare næringssjef Inge Håvard Aarskog
Telemarksforsking  v/ seniorforskar Solveig Svardal

15.30 – 15.40 Besøksforvaltning må inn i kommunalt planverk
Jan Tjosås, Team Hardanger
15.40 – 16.00 Pause
REISELIVSDEL:
Reiseliv – opplevingar i fokus!
16.00 – 16.30 Uteguiden – formidling av opplevingar heile året
Oscar Almgren, Uteguiden
16.30 – 17.00 Korleis når me fram til morgondagens turistar?
Stian Reinhartsen, Mitt Norge/Reinhartsen Media
17.00 – 17.15 Pause
17.15 – 17.50 Kven er “Hardangerturisten”?
Andreas Skogseth, Visit Hardangerfjord
17.50 – 18.00 Oppsummering og refleksjon
19.00 – 20.00 Aperitiff
20.00 Middag med lokale råvarer

DAG 2
TORSDAG 14.NOVEMBER

Tid
Meir vekst i Hardanger – Kva må til?
08.45 – 09.10 Fortrinn for næringsutvikling i Hardanger
Heidi T. Ryste, tidlegare dagleg leiar Næringshagen i Odda
09.10 – 09.20 Hardanger produksjonsskule – Fjordrydding i Hardanger
Håkon gjerde og Ørjan Hjeltnes
09.20 – 09.35 Ung i Hardanger – Er Hardanger framtida for oss?
Hardanger ungdomsråd
09.35 – 09.40 Samarbeid gjennom forankring
Folkeuniversitetet v/Janneke Johansen
09.40 – 10.00 Industrien i kontinuerleg utvikling
Helene Seim, Boliden
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 10.40 Hardanger – lokomotiv i norsk fruktdyrking?
Elisabeth Morthen  Adm.dir Gartnerhallen
10.40 – 11.00 Kvifor valde eg Hardanger?
Terje Jonsbråten/Guro Øverbye – Innigo
Thor-Arvid Pedersen – Næringshagen i Hardanger
Caroline Steine/Harald Andreassen – Hardanger Fjorde Lodge AS
11.00 – 11.30 Pause og utsjekk
11.30 – 12.00 Min Heim – Bustadkonsept for framtida !
Peter N. Keilen, Min Heim
12.00 – 12.30 Vestland fylkeskommune – sentral aktør for distriktsutvikling.
Bård Sandal, Direktør Innovasjon og næringsutvikling Vestland fylkeskommune.
12.30 – 12.50 Utdeling av Nyskapingsprisen 2019 –
Sparebankstiftinga Hardanger
12.50 – 13.00 Avslutning v/ ordførar Solfrid Borge
MRK! Trekning av weekendopphald på Hotell Ullensvang
Alle konferansedeltakarar som er tilstades er med i trekning
13.00 Lunsj

Hardangerkonferansen 2019

Eit samarbeid mellom:

Trekning av weekendopphald

på Hotell Ullensvang!

Alle konferansedeltakarar som er
tilstades er med i trekning