Program 2022

9-10 november

Møteleiar: Jostein Ljones

DAG 1
ONSDAG 9 NOVEMBER

TidInnhald
11.00

Registrering

11.30

Lunsj

12.45

Kulturelt innslag

Velkomen til Kvam herad v/ordførar Torgeir Næss. Opning av konferansen v/ rådsordførar Roald Aga Haug  

DELTEMA 1

Attraktivitet / rekruttering / bustad / kompetanse

13.00 – 13.20

Kultur som attraktivitetsbyggjar
Erik Lillebråten, direktør Norsk Kulturarv

13.20 – 13.30

Hardanger som arrangementsarena
Erling Midttun, Hardanger Handbak Klubb

13.30 – 13.50

Bustadframskaffing i distrikta
Anne Maria Langeland, Husbanken, direktør lån og tilskot Nordland, Vestland og Rogaland

13.50 – 14.00

Pause

DELTEMA 2

Såkornfond / kapitaltilgang

14.00 – 14.20

Såkornfondet First:Seed
Endre Krogsrud, Investment Manager, Skagerak Capital

14.20 – 14.40

Kapitalkilder for de ulike fasene i et selskaps utviklingsløp – hvordan optimalisere selskapsverdi
Eivind Myrseth, Norne

14.40 – 15.00

Debatt - panel og sal

15.00 - 15.30

Pause

REISELIVSDEL

Arrangementsturisme

15.30 – 15.55

Arrangementsturisme
Birgitte Nestande, Visit Norway

15.55 – 16.15

Arrangement heile året
Pernille Olafsen Mustad, Norway’s Best

16.15– 16.30

Pause

16.30 – 16.50

Oppdatert profil og ny arrangementskalender
Andreas Skogseth, Visit Hardangerfjord

16.50 - 17.20

Ein felles reiselivsstrategi for Hardanger
Torill Olsson, Mimir

17.20 - 17.30

Oppsummering og refleksjon
v/ rådsordførar Roald Aga Haug

19.30 - 20.00

Apertif

20.00 -

Middag med lokale råvarer.

DAG 2
TORSDAG 10.NOVEMBER

TidInnhald
09.00 – 09.10

God morgon - Kulturelt innslag

DELTEMA 3

Kraft / kraftsituasjonen / grøne energiløysingar

09.10 – 09.30

Kraftkommunane si rolle i det grøne skiftet.
Jon Rolf Næss, styreleiar LVK

09.30 – 09.50

Kva sit kraftkommunane igjen med ?
Karstein Totland, ordførar Masfjorden kommune og landsstyremedlem i LVK

09.50 – 10.00

Pause

10.00 – 10.20

Kraft, omstilling, klima !
Linda Monsen Merkesdal, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

10.20 – 10.40

Korleis skapa veskt gjennom grøne industrihubar?
Maria B Helsengreen, Partner og leiar for EY’s rådgjevingskontor i Bergen

10.40 – 11.10

Pause og  utsjekk

11.10 – 11.30

Partnerskap for å nå regionale klimamål for Vestland 2030 !
Natalia Golis, fylkesvaraordførar Vestland fylkeskommune

 

 

11.30 – 11.50

EU har høge ambisjonar på energifeltet, kva rolle kan Vestlandet ta?

Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brusselkontor

11.50 – 12.00

Reiselivets utfordringar med dagens strømpris

Tina Olsen, driftsdirektør Fjordtind Hotels

12.00 – 12.30

Debatt - panel og sal

 

12.30 – 12.50

Utdeling av Nyskaparprisen 2022 – Sparebankstiftinga Hardanger
Kjetil Widding, dagleg leiar

 

12.50 – 13.00

Avslutning
v/ rådsordførar Torgeir Næss

13.00

Lunsj - og vel heim

Konferansen har middag med lokale råvarer!

Hardanger Fjellfisk

Flasket opp i krystallklart vann som renner ned fjellsiden fra Hardangervidda.

Nøring

Nøring er ei lita bedrift frå Øystese midt i Hardanger.

Homlagarden

Økologisk kalkun og kylling frå Hardanger

Hardangerkonferansen 2022

Eit samarbeid mellom:

Trekning av gratis fjordsafari!

Alle konferansedeltakarar som er
påmeldt innen 26.oktober er med i trekninga
(12 plassar)

Årets konferanse har middag med lokale råvarer

Meld deg på innan 26.Oktober for rabatt på overnatting!