PROGRAM 2021
MØTELEIAR: Arnhild Litleré
10-11 november

DAG 1
ONSDAG 10 NOVEMBER

TidInnhald
11.00Registrering
11.30Lunsj
12.30

Kulturelt innslag
Velkomen til Eidfjord kommune v/ ordførar Anders Vatle Opning av konferansen v/ rådsordførar Torgeir Næss

DELTEMA 1

Endringar kjem - kva krav stiller det til oss?

13.00 – 13.30

Vekst i distrikta - er det mogeleg?
Victor Norman, leiar demografiutvalet

13.30 – 14.00

Kvar står industrien og reiselivet i Hardanger om 10-15 år?

  • Stein Lier-Hansen, Administrerende direktør Norsk Industri
  • Henrik Hamborg, Politisk rådgjevar utdanning og kompetanse NHO Reiseliv
14.00 – 14.15Pause
14.15 – 14.30

Grøn region Indre Vestland Presentasjon av sluttrapport

Ingunn Aanes, EY

14.30 – 15.00

Gode døme på vekst i lokale bedrifter

  • Borghild Vik, Eidfjord Fjell & Fjord Hotel
  • Gunn Dagestad, Odda mekaniske Verksted
  • Anne Grete Berge, Berge Gard & Gartneri
15.00 – 15.30

Paneldebatt
deltakarar

15.30 - 16.00Pause
REISELIVSDEL

Framtidas reiseliv

16.00 – 16.20 Kva meiner norske gjester om Hardanger og korleis skal vi halda på dei?
Andreas Skogseth, Visit Hardangerfjord
16.20 – 16.40Reiselivet etter korona - trend og prognoser for framtida.
Erik Jacobsen, Menon Economics
16.40 – 17.10Omstilling etter pandemien - frå eit reiseliv slik det var til eit reiseliv slik det blir.
Kristian Jørgensen, Fjord Tours
17.10 – 17.20

Pause

17.20 – 17.50Internasjonal posisjon innan berekraftige opplevingar på fjorden.
Ok-Hini Rønning, Salgs og markedssjef Norled
17.50 - 18.00

Oppsummering og refleksjon
v/ Torgeir Næss

19.00 – 20.00

Aperitiff
Kulturelt innslag: Gabriel Fliflet, Berit Opheim

20.00 - Middag med lokale råvarer. “ frå vik til vidde” - interaktiv middag


DAG 2
TORSDAG 11.NOVEMBER

TidInnhald
DELTEMA 2Rett og tilstrekkeleg kompetanse til næringslivet i Hardanger - klarer vi å skaffa det?
09.00 – 09.15

God morgon - Kulturelt innslag

09.15 – 09.30

Hardanger - kva no?
Gabriel Fliflet, Naturvernforbundet

09.30 – 09.45

Berekraftig havbruk krev ny kompetanse
Sondre Eide, Eide Fjordbruk

09.45 – 10.00

Vestland fylkeskommune som medspelar for vekst i Hardanger
Tor Andrè Ljosland, utvalsleiar for Næring og innovasjon Vestland fylkeskommune  

10.00 – 10.30 Pause
10.30 – 10.45

Arbeidskraftsituasjonen for fruktnæringa
Knut Byrkjenes Hauso, Vestland Bondelag

10.45 – 11.00 Regional samhandling - undervurdert kraft?
Godt døme på regional samhandling i næringslivet Håkon Hjartnes, Fuglafjell
11.00 – 11.30Pause og utsjekk
DELTEMA 3

Ny teknologi og ny økonomi – trussel eller mulighet for Hardanger?

11.30 – 12.00Ny teknologi og ny økonomi – trussel eller mulighet for Hardanger?
Ragnar Torvik, professor Institutt for samfunnsøkonomi NTNU
12.00 – 12.30Kva tenkjer ungdomen om å bu og jobba i Hardanger?
Hardanger og Voss ungdomsråd kjem med synspunkt på tema i konferansen
12.30 – 12.50Utdeling av Nyskaparprisen 2021 – Sparebankstiftinga Hardanger
Gunnar Skeie, dagleg leiar
12.50 – 13.00

Avslutning
v/ rådsordførar Torgeir Næss

13.00Lunsj

Hardangerkonferansen 2021

Eit samarbeid mellom:

Trekning av weekendopphald

Quality Hotel Vøringsfoss

Alle konferansedeltakarar som er
tilstades er med i trekning