Digitale Hardanger

Verdiskaping | Reiseliv | Vekst

Hardangerkonferansen 2019

Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus i Hardanger
Tid: 13.-14. november 2019
Tema: Digitale Hardanger

LUNSJ TIL LUNSJ KONFERANSE

Konferanse med overnatting og middag:      3.850,-
Konferanse uten overnatting med middag:  2.950,-
Dagpakkar konferanse med lunsj:                     950,-

Spørsmål til post@hardangerraadet.no eller tlf 486 54 550
Til påmelding

Digitale Hardanger

Hardanger

– Korleis kan digitalisering gje auka verdiskaping?

Digitaliseringa kjem - kjem du?

Kva inneber det?

Reiseliv - Opplevingar i fokus !

– Det grøne Hardanger !

Meir vekst i Hardanger

– korleis får vi det til?

Hardangerkonferansen 2019

Det digitale skiftet

Det digitale skiftet gjev oss ei endringskraft vi aldri har sett maken til. Framtida vil verta ei kontinuerleg læring og det er vi som skal forma den digitale framtida for Hardanger.  

Dette gjev ein unik sjanse til auka verdiskaping i Hardangerregionen, men korleis skal me lukkast med å skapa meir vekst?

Også i år har Visit Hardangerfjord lagt sin haustkonferanse til Hardangerkonferansen. 

I reiselivsbolken vil me setja fokus på opplevingar og morgondagens turistar.
Kva betyr det for reiselivsnæringa i Hardanger?

Det som skal verta varig må endrast !

Målet med Hardangerkonferansen står fast:
Alle gode krefter som vil utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterke.  Motsetningar må på bordet og avklarast. Hardanger er inne i ei optimistisk tid med betre kommunikasjonar, ny industrisatsing, auka folketal og gode fellesprosjekt. Her vil me bu og leva gode liv.

Konferansen rettar seg mot alle med samfunnsinteresse og samfunnsansvar som vil bidra til eit livskraftig Hardanger.

Hardangerkonferansen er eit samarbeidstiltak mellom
Sparebanken Vest, BKK, Hordaland fylkeskommune, Visit Hardangerfjord, Hordaland Bondelag, Ullensvang herad, Næringshagen i Odda, Næringshagen i Hardanger og Hardangerrådet iks

Hardangerkonferansen 2019

Ein arena for lokal mat og drikke

Matproduksjon skapar kulturlandskap og noko fint å sjå på.
Frukt bløminga i Hardanger er smykke til vårdrakta
der toppane er kvitkledde, bakkane grøne og
fjellsidene brusar av fossevatn.

Frukt

Handplukka epler frå Hardanger – verdast beste. Hardanger har eit heilt spesielt terroir for å dyrka epler og anna frukt.

Foredling på Garden

Mange fruktbønder foredlar deler av avlinga sjølve. Noko til saft og sider, anna til hermetisering og syltetøy.

Bakst

Ein våre største tradisjonar og kvalitetar er alle kakene som vert kjevla ut i dei utallige eldhusa og bakstekjedlarane rundt om i Hardanger.

Hardangervidda

Hardangervidda betyr matauk og nytelse for mange. Nærleiken frå fjord til fjell gjer at me har eit enormt spekter av lokale naturlege råvarer ein berre kan drøyma om.

Ost

Lokal produsert geitost frå Røldal har svært lange tradisjonar og er av ypperste kvalitet.

Matfestivalar

Matfestivalane i Hardanger er viktige for å spre kunnskap, gjera varene tilgjengeleg og bringa tradiosjonane vidare.

Hardangerkonferansen 2019

Eit samarbeid mellom:

Trekning av weekendopphald

på Hotell Ullensvang!

Alle konferansedeltakarar som er
tilstades er med i trekning