Evaluering

Hardangerkonferansen 2023

Alle besvarelser i evaluering er anonyme.

Evaluerings skjema
Hvordan fikk du vite om konferansen
I hvilken grad konferansen oppfylte de mål du så for deg
Påmelding og registrering, informasjon, mottakelse, fasiliteter m.m
Middag, lunsj, frokost
Totalopplevelse, fra start til mål.